Chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, Novaland (NVL) thu về 5.774 tỷ đồng

Novaland hoàn tất chào bán 5.774 tỷ đồng trái phiếu cho hai nhà đầu tư nước ngoài là Dallas Vietnam Gamma và Công ty Credit Suisse AG Singapore Branch.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) vừa thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng cho hai nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma Ltd đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore Branch mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.

Thông báo của Novaland cho biết, trái phiếu chuyển đổi nói trên có giá bán 1 tỷ đồng, có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10% mỗi năm. Kỳ trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10.643 (tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10.643 cổ phiếu).

Với trái phiếu kèm chứng quyền, giá bán là 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Các điều khoản kèm theo là nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có thể hiện quyền hoặc có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua lại và hủy toàn bộ hoặc một phần chứng quyền tại bất kỳ ngày nào sau khi kết thúc thời hạn 1 năm từ ngày phát hành. Tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (tức 1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu) và giá thực hiện ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu và có thể điều chỉnh.

Danh sách hai nhà đầu tư nước ngoài mua 5.774 tỷ đồng trái phiếu của Novaland
Danh sách hai nhà đầu tư nước ngoài mua 5.774 tỷ đồng trái phiếu của Novaland

Sau khi phát hành, tổng nợ của Novaland tăng từ 57.317 tỷ đồng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 15.121 tỷ đồng, nợ dài hạn là 47.970 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu ở mức 33.445 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn cổ phần là 2,34 lần.

Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ sau đợt chào bán là hơn 12.702 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2022, Novaland ghi nhận hơn 1.965 tỷ đồng, tổng doanh thu hợp nhất và gần 1.046 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tăng 49,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 1.542 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaHills Mui Ne, NovaWorld Ho Tram, Soho Residence, Victoria Village, Aqua City và Saigon Royal; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 424 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Novaland đạt 224.133 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2021. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 120.457 tỷ đồng, tăng 9,4% so với thời điểm 31/12/2021 chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới.

Trọng Tín

Theo báo Đầu Tư

5/5 - (1 bình chọn)

TIN TỨC KHÁC