Novaland báo lãi hơn 2.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Lũy kế 6 tháng năm 2022, doanh thu thuần của NVL đạt 4.614 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.641 tỷ đồng.

Chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, Novaland (NVL) thu về 5.774 tỷ đồng
Novaland báo lãi hơn 2.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Quý II/2022, doanh thu thuần của NVL đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 4,5%, lợi nhuận gộp đạt 1.127 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính khá hiệu quả với doanh thu đạt 1.651 tỷ đồng, tăng 24% trong khi chi phí giảm 37%. Chi phí bán hàng đi ngang, 183 tỷ đồng, còn chi phí quản lý tăng 35%.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý II của NVL đạt 1.048 tỷ đồng, cải thiện vượt bậc so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 14%, đạt 1.289 tỷ đồng do thu nhập khác suy giảm.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của NVL đạt 4.614 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1.847 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ giảm 4% so với cùng kỳ, đạt 2.641 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý II/2022, tổng tài sản của NVL đạt 239.277 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu kỳ. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng khá mạnh của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 44.212 tỷ đồng, tăng 67% và hàng tồn kho đạt 125.506 tỷ đồng, tăng 14% (chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng như: tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí khác liên quan dự án).

Tiền và tương đương tiền đạt 17.004 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, chủ yếu nằm ở khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1-3 tháng (11.854 tỷ đồng, tăng khoảng 2.600 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2022 là 194.813 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu kỳ. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn (tức nguồn doanh thu tương lai) đạt tới 12.561 tỷ đồng, tăng 51%.

Nợ vay gia tăng khá mạnh, cụ thể: vay ngắn hạn đạt 23.332 tỷ đồng, tăng 22% (trong đó vay trái phiếu là 14.368 tỷ đồng, tăng gấp đôi); vay dài hạn đạt 45.235 tỷ đồng, tăng 9% (trong đó vay trái phiếu 35.294 tỷ đồng, tăng 20%).

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm đạt 44.464 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu kỳ.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng của NVL khá đẹp với mức thực dương 3.382 tỷ đồng, chủ yếu do chiếm dụng được 15.266 tỷ đồng các khoản phải trả – một mức quá lớn để khỏa lấp cho sự gia tăng của hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Dòng tiền đầu tư ghi nhận sự đầu tư tài chính mạnh mẽ của NVL khi đã chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tới 16.148 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Ái Châu Tử | vietnamfinance.vn

5/5 - (1 bình chọn)

TIN TỨC KHÁC